Форма входу

Пошук

Календар

Наше відео

Сумський час

Неділя, 11.04.2021, 01:23
Вітаю Вас Гость | RSS
СТУДЕНТСЬКИЙ САЙТ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ
Головна | Реєстрація | Вхід
Кафедри Інституту педагогіки і психології


    Наказом по університету від 26 серпня 2010 р. розпочав свою роботу новий навчальний заклад. Інститут педагогіки і психології – це потужний заклад, що об'єднав 2 факультети, в складі яких функціонують 8 кафедр. Навчальну, науково-методичну, виховну роботу забезпечує висококваліфікований кадровий склад, зокрема:

         - 4 професори;

          - 43 кандидати наук, із яких  32 –  в основному штаті.

          - 5 кафедр є випускаючими, навчаються 738 студентів за  восьма спеціальностями. 

    Зокрема, за п’ятьма спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавар» і «спеціаліст». Це:  

1. Соціальна педагогіка.

2. Початкова освіта.

3. Корекційна педагогіка.

4. Практична психологія.

5. Дошкільна освіта.

    та за трьома спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня  «магістр»:

               6. Педагогіка вищої школи.

               7. Соціальна педагогіка.

               8. Управління навчальним закладом.

    3 кафедри: педагогіки, педагогічної творчості та психології є загально університетськими, які закладають фундамент знань практично усім студентам Університету.

    Кожна кафедра має свою історію, досягнення, традиції, наукову спрямованість у підготовці конкурентноспроможних фахівців.

    Навчальний процес в Інституті педагогіки і психології забезпечують наступні кафедри:

    Кафедра соціальної педагогіки і гендерних студій – була створена у вересні 1999 року (завідувач кафедри – доктор філософ. наук, професор Щербина-Яковлева О. Ю.) для забезпечення високого  рівня кваліфікаційної підготовки фахівців зі спеціальності «Соціальна педагогіка. Практична психологія», «Соціальна педагогіка. Англійська мова» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст». З 2003 року на кафедрі працює лабораторія гендерних досліджень, керує якою канд.філос.наук, доцент Луценко О.А. Проводиться волонтерська робота, яку очолює Чернякова А. В.

   Кафедра дошкільної та початкової освітипрацює з 1999 року. За період існування кафедри захищено 4 кандидатських дисертації. Кафедра тісно співпрацює з профільними інститутами Академії педагогічних наук, Національної академії наук, національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова. Студенти спеціальності «Початкове навчання» займають  призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт  (завідувач кафедри – к.пед.н., доц. Кондратюк С.М.)

    Кафедра практичної психології –  підтримує тісні зв’язки з:

- соціальними організаціями;
- закладами освіти;
- медичними закладами;
- закладами по підбору та відбору персоналу;
- психодіагностичними, психолого-консультаційними службами;
- підприємствами.
В спектр освітніх послуг входять інновації в організації навчально-виховного процесу (завідувач кафедри – к. псих.н., доц. Кузікова С.Б.).

    Кафедра корекційної педагогіки і спеціальної психології була створена у вересні 2005 року. Колектив кафедри працює над науковою темою «Сучасні підходи до розвитку особистості дітей з особливостями психічного розвитку». Налагоджене міжнародне співробітництво з громадською організацією «Коло підтримки «Суми-Допомога» . Працюють 2 наукових гуртка та проблемні групи. Проводиться велика волонтерська робота (завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Картава Ю. А.).

    Кафедра педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту - спрямовує наукову діяльність на підготовку конкурентноспроможного фахівця-менеджера освіти та  викладача вищої школи. Робота кафедри сконцентрована навколо дослідницької теми «Гуманітарне місце супроводу проектування в освітньому процесі педагогічного вищого навчального закладу: інноваційні технології» (завідувач кафедри - Сбруєва А. А. – доктор пед.наук, професор).

    Кафедра педагогіки - має достатній науковий потенціал, із  13 викладачів, 7 кандидатів пед. наук, 5 доцентів. Колектив кафедри плідно працює над науковою темою «Методологічні, змістові та історичні інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів у контексті вступу України в Болонський процес». На кафедрі функціонують наукові лабораторії з актуальних проблем порівняльної педагогіки та диференціації навчального процесу (завідувач кафедри - канд. пед. наук, професор Козлова О.Г.).

    Кафедра педагогічної творчості і педагогічних технологій - працює як наукова школа, на базі якої підготовлено 18 кандидатів пед. наук. На кафедрі вперше у вітчизняній педагогіці теоретично розроблені та експериментально випробувані дидактичні моделі й технології комунікативної, евристичної, науково-дослідної самореалізації діючого і майбутнього вчителя. (Завідувач кафедри - канд. пед. наук, професор Лазарєв М. О.).

    Кафедра психології - забезпечує  високий рівень професійної освіти, в складі кафедри працюють 9 кандидатів наук, 4 доценти. Завідувач кафедри – канд. псих. наук, доцент Тарасова Т. Б. є співавтором інноваційної освітньої технології «Екологія та розвиток» та керівником регіонального психолого-педагогічного експерименту «Інноваційна освітня модель «Екологія та розвиток».


Copyright MyCorp © 2021