Форма входу

Пошук

Календар

Наше відео

Сумський час

Неділя, 11.04.2021, 00:11
Вітаю Вас Гость | RSS
СТУДЕНТСЬКИЙ САЙТ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ
Головна | Реєстрація | Вхід
Інформація про Інститут


Перехід на персональний сайт Інституту педагогіки і психології www.ipp.sspu.sumy.ua


Директор Інституту педагогіки і практичної психології Левченко Людмила Степанівна - кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчила Глухівський педагогічний інститут за спеціальністю "Методика і педагогіка початкового навчання". 12 років працювала директором ЗОШ №3 м.Суми, 7 років - начальник відділу освіти Сумської міської ради (грудень 1994 - лютий 2001 р.), 4 роки працювала проректором з науково-педагогічної роботи СумДУ, в 1999 р. захистила канд. дисертацію на теми "Творча самореалізація старшокласників під час науково-дослідної роботи в школах нового типу", в 2002 р. - отримала звання доцент. В 2010 році одержала диплом міжнародного зразка - доктор філософії. З 1 вересня 2010р.  на посаді директора ІПП.

Наказом по університету від 26 серпня 2010 р. розпочав свою роботу новий навчальний заклад. Інститут педагогіки і психології – це потужний заклад, що об'єднав 2 факультети, в складі яких функціонують 8 кафедр. Навчальну, науково-методичну, виховну роботу забезпечує висококваліфікований кадровий склад, зокрема:

- 4 професори;

- 43 кандидати наук, із яких  32 –  в основному штаті.

5 кафедр є випускаючими, навчаються 738 студентів за  восьма спеціальностями.

Зокрема, за п’ятьма спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавар» і «спеціаліст». Це:

1. Соціальна педагогіка.

2. Початкова освіта.

3. Корекційна педагогіка.

4. Практична психологія.

5. Дошкільна освіта.

та за трьома спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня  «магістр»:

6. Педагогіка вищої школи.

7. Соціальна педагогіка.

8. Управління навчальним закладом.

3 кафедри: педагогіки, педагогічної творчості та психології є загально університетськими, які закладають фундамент знань практично усім студентам Університету.

Кожна кафедра має свою історію, досягнення, традиції, наукову спрямованість у підготовці конкурентноспроможних фахівців.

Кафедру педагогіки очолює доктор пед. наук, професор Сбруєва Аліна Анатоліївна. Кафедра має достатній науковий потенціал: 23 викладачі, 2 доктори педагогічних наук, професори, 8 кандидатів педагогічних наук, із них 4 доценти, старший викладач, доцент.

Колектив кафедри плідно працює над науковою темою «Методологічні, змістові та історичні інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів у контексті вступу України в Болонський процес». На кафедрі функціонують наукові лабораторії з актуальних проблем порівняльної педагогіки та диференціації навчального процесу.

Кафедру пед. творчості і освітніх технологій очолює професор Микола Остапович Лазарєв, під керівництвом якого працює наукова школа. На базі цієї школи підготовлено 18 кандидатів пед. наук. На кафедрі вперше у вітчизняній педагогіці теоретично розроблені та експериментально випробувані дидактичні моделі й технології комунікативної, евристичної, науково-дослідної самореалізації діючого і майбутнього вчителя.

Кафедра педагогіки вищої школи працює під керівництвом професора Козлової Олени Григорівни, спрямовує наукову діяльність на підготовку конкурентноспроможного фахівця-менеджера освіти та викладача вищої школи.

Робота кафедри сконцентрована навколо дослідницької теми «Гуманітарне місце супроводу проектування в освітньому процесі педагогічного вищого навчального закладу: інноваційні технології».

Кафедра психології забезпечує  високий рівень професійної освіти, в складі кафедри працюють 9 кандидатів наук, 4 доценти. Завідувач кафедри – канд. псих. наук, доцент Тарасова Тетяна Борисівна є співавтором інноваційної освітньої технології «Екологія та розвиток» та керівником регіонального психолого-педагогічного експерименту «Інноваційна освітня модель «Екологія та розвиток».

Кафедра соціальної педагогіки і гендерних студій працює під керівництвом доктора філос. наук, професора Щербини-Яковлевої Олени Юхимівни. З 2003 року на кафедрі працює лабораторія гендерних досліджень, керує якою канд. філос. наук, доцент Олена Анатоліївна Луценко.

Кафедра дошкільної та початкової освіти працює з 1999 року. За період існування кафедри захищено 4 кандидатських дисертації. Кафедра тісно співпрацює з профільними інститутами Академії педагогічних наук, Національної академії наук, національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова. Студенти спеціальності «Початкове навчання» займають  призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Очолює кафедру канд. пед. наук, доцент Кондратюк Світлана Миколаївна.

Кафедра корекційної та інклюзивної освіти працює під керівництвом канд. пед. наук, доцента Картавої Юлії Анатоліївни.

 Колектив кафедри спрямовує свою діяльність на високоякісну підготовку педагога-дефектолога для роботи у сучасних умовах згідно світових тенденцій та національного досвіду України, формування гуманістично зорієнтованого професійного світогляду спеціаліста, який розуміє і приймає проблеми дітей з порушеннями  психофізичного розвитку та  сприяє їх вирішенню. 

 На кафедрі створено консультативно-методичний центр „Довіра” та наукову лабораторію корекційно-реабілітаційних технологій. Професорсько-викладацький склад працює над колективною науковою темою „Зміст, організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю” (номер державної реєстрації – 0111 U 009399). Налагоджена співпраця з провідними науковими установами та вищими навчальними закладами України, спеціальними загальноосвітніми та реабілітаційними закладами м. Сум та області. Відбувається міжнародне співпробітництво з вищими та загальноосвітніми навчальними закладами, громадськими організаціями Росії, Білорусії, Німеччини, Сербії, Болгарії, Македонії.

 Кафедра здійснює волонтерську діяльність за участю студентів, викладачів ВНЗ, педагогів та дітей спеціальних загальноосвітніх закладів м. Суми.

Кафедра практичної психології працює під керівництвом канд. психол. наук, доцента Єрмакової Наталії Олександрівни. В спектр освітніх послуг входять інновації в організації навчально-виховного процесу. Кафедра підтримує тісні зв’язки з:

- соціальними організаціями;

- закладами освіти;

- медичними закладами;

- закладами по підбору та відбору персоналу;

- психодіагностичними, психолого-консультаційними службами;

- підприємствами.


Copyright MyCorp © 2021