Форма входу

Пошук

Календар

Наше відео

Сумський час

Неділя, 11.04.2021, 01:12
Вітаю Вас Гость | RSS
СТУДЕНТСЬКИЙ САЙТ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ
Головна | Реєстрація | Вхід
Наукові видання
Дні науки - 2010. Збірник студентських наукових статей. - Суми: Видавництво СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2010. - 212 с.
   Завантажити
 

 

    Кафедрою педагогіки видається науковий журнал "Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології”, затверджений Президією ВАК України як фахове наукове видання з педагогічних наук, що публікує основні результати дисертаційних робіт  (Бюлетень ВАК України, 1999 рік, № 4), який виходить чотири рази на рік.

 

Редакційна колегія:

Доктор педагогічних наук, професор Сбруєва А.А. (головний редактор); кандидат педагогічних наук, професор Лазарєв М.О. (відповідальний редактор); доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Лозова В.І.; доктор педагогічних наук, професор Статівка В.І.; доктор мистецтв, професор Стахевич О.Г.; доктор філософських наук, професор Цикін В.О.; доктор педагогічних наук, професор Чайченко Н.Н.; доктор педагогічних наук, професор Михайличенко О.В.; кандидат педагогічних наук, доцент Козлова О.Г.; кандидат педагогічних наук, доцент Чашечникова О.С.; кандидат педагогічних наук, доцент Лобова О.В.; кандидат педагогічних наук, доцент Лоза Т.О.; кандидат педагогічних наук, доцент Ніколаї Г.Ю.; кандидат педагогічних наук, доцент Полякова О.М.; кандидат філософських наук, доцент Тарапата-Більченко Л.Г.; кандидат психологічних наук, доцент Тарасова Т.Б.; кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко С.М.; кандидат педагогічних наук, доцент Перетятько О.В. (відповідальний секретар).

У журналі відображені результати актуальних досліджень з питань теорії та історії освіти, оптимізації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах, з проблем організації освітнього процесу у вищій школі, а також з педагогічних й методичних проблем формування мовленнєвої культури особистості.

 

 

Кафедрою започатковане видання збірника наукових праць молодих учених "Наукові пошуки” який виходить два рази на рік.

 

Редакційна колегія:

Сбруєва А.А., д.пед.н., проф. (голов. ред.); Козлова О.Г., к.пед.н., доц. (відп. ред.); Михайліченко О.В., д.пед.н., проф.; Лазарєв М.О., к.пед.н., проф.; Ніколаї Г.Ю., д.пед.н., доц.; Кочубей Н.В., к.філос.н., доц.; Лянной М.О., к.пед.н., доц.; Довжинець І.Г., к.мист., доц.; Кириленко Н.І., к.філол.н., доц.; Звіряка О.М., к.фіз.вих., ст. викл. (відп. секр.); Голубцова Ю.І., к.біол.н.; Голубкова Н.Л., ст. викл.; Радько Н.М., ст. викл.; Ковальчук О.М., заст. голов. ред.; Сандригайло І.О., тех. секр.

 

Збірник містить наукові праці молодих учених, у яких подано теоретичні та практичні результати наукових розвідок магістрантів, аспірантів та викладачів Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

 
  

Copyright MyCorp © 2021